Workshops

Post & Partners verzorgt ook een aantal workshops op het gebied van het Enneagram, Balans in werk- en gezin en Talentscouting.
 

1. Enneagram workshop

Deze workshop is vooral bedoeld voor individuele personen en/of managementteams. De workshop richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en samenwerken. Deelnemers worden zich nog meer bewust van hun typische gedragspatronen en die van anderen. Voorafgaand aan de workshop is er met iedere deelnemer een typing-interview. Tijdens de workshop worden de negen enneagramtypes gezamenlijk uitgediept en hun sterkten en valkuilen bekeken. Daarbij is er ook aandacht voor de interactie tussen de diverse types.
 

2. Talentscouting

Talentscouting is een leergang waarin leidinggevenden uitgedaagd worden om met een brede blik te ontdekken welke talenten zij in hun omgeving aantreffen. Op basis van het principe "community of learning", geven zij zelf actief vorm aan de leergang. Zij worden daarbij bijgestaan door een vaste begeleider en gast-docenten.

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com