Time-OUT© en Time OUT-C  

Toelichting op een persoonlijk en uniek coachingstraject

Klik hier voor een printbare versie van Time-OUT©1. Time-OUT©

We hebben ervaren hoe belangrijk het is voor sleutelfunctionarissen en senior managers om van tijd tot tijd een plek te vinden waar het mogelijk is om afstand te nemen, ongestoord te reflecteren en daarbij een coach ter beschikking te hebben die hen respectvol, maar toegewijd uitdaagt om zaken te doordenken.

De Time-OUT© is vooral bedoeld voor senior managers, personen op sleutelfuncties en high potentials die behoefte hebben aan een persoonlijke reflectie (in plaats van een groepstraining). Vaak gaat het er dan om iemands functioneren zoveel mogelijk af te stemmen op diens persoonlijke kwaliteiten en/of het verbeteren van de congruentie tussen essentie, competenties en functioneren.
Soms vindt de Time-OUT© plaats nadat de persoon in kwestie een assessment, survey of andere beoordeling heeft meegemaakt en de daaruit voortkomende onderwerpen intensief wil oppakken. De afgelopen jaren namen senior managers echter ook deel aan de Time-OUT© om andere redenen. Sommigen waren met hun bedrijf in een veranderingsfase aangeland en wilden reflecteren op hun rol daarbij. Anderen zochten iemand met ervaring die kon helpen om hun gedachten op een rij te zetten. Sommigen zochten concrete feedback over hun effectiviteit en wilde hun ontwikkeling revitaliseren.

 

De Time-OUT© kent een Verdiepings-, een Verkennings- en Borgingsfase. Om de resultaten van de Time-OUT© te borgen wordt de partner bij de borgingsfase betrokken. Daartoe zijn er vooraf individuele gesprekken met hem of haar. De ervaring leert dat dit enorm helpt om de effectiviteit van de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 

In de voorgaande jaren hebben tientallen senior managers en professionals aan de Time-OUT© deelgenomen. Onder hen bevonden zich jonge ondernemers, consultants, coaches, senior fiscalisten, accountants, managers, managementteam leden, divisiedirecteuren en leden van de Raad van Bestuur, zowel uit de publiek maatschappelijke sector als uit het bedrijfsleven. Hun leeftijden varieerden van 30 tot 60 jaar. Ongeveer 40% is vrouwelijk. De meeste van hen volgen wij nog gevraagd, maar ook ongevraagd in hun ontwikkeling.
 

Begeleiding

De rol van de coach is niet alleen het stimuleren tot verdieping, maar ook het verkennen van nieuwe gedragsmogelijkheden en het plannen van de implementatie daarvan in de praktijk. Na de Time-OUT© fungeert hij als een "Partner in Crime" die probeert het momentum gaande te houden en te stimuleren dat gewenste verbeteringen ook daadwerkelijk plaatsvinden in de praktijk: Coaching is not for free!

De Time-OUT© vraagt veel inzet, zowel van de deelnemer als van de coach. Het programma is helemaal afgestemd op de persoonlijke behoeften van de deelnemer. Omdat daarbij veel persoonlijke informatie uitgewisseld wordt zijn integriteit, respect, veiligheid en vertrouwelijkheid absolute voorwaarden.
 

De Coach

De Time OUT© wordt uitgevoerd door Drs. Frank G.M. Post (1954).
 

Begroting

De Time-OUT© is geen cursus of opleiding, maar een proces dat ongeveer een periode van een jaar in beslag neemt. Naast het individuele huiswerk van de deelnemer, besteedt de begeleiding in totaal 40 dagdelen aan het voorbereiden en uitvoeren van de verschillende fasen van de Time-OUT©. Uiteraard zijn de diverse fasen op elkaar afgestemd en vormen zij een onlosmakelijk geheel.

Voor de uitvoering van de Time-OUT© is de volgende investering vereist. De Verdiepingsfase vraagt om een investering van € 6.625. De investering voor de Verkennings- en Borgingsfase hangt af van de duur van de Tim-OUT©. Uitgaande van 2-3 dagen bedraagt deze € 4.875. Voor de Borgingsfase is de investering € 5.250. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief de benodigde reis- en verblijfskosten. Deze worden voorafgaand aan de Verkennings- en Borgingsfase gedeclareerd. Alle bedragen zijn meestal zakelijk aftrekbaar.
 

2. Compacte Time OUT: Time OUT-C

Op verzoek van onze deelnemers hebben we ook een compactere versie van de Time-OUT ontwikkeld: de Time OUT-C. Bij deze versie is de partner niet betrokken en het programma beperkt zich tot de kernthema's; is daardoor korter (8 dagdelen); wordt alleen door Frank Post in Milsbeek uitgevoerd en vraagt meer inzet van de deelnemer zelf. Uiteraard is deze versie dan ook goedkoper dan de uitgebreide versie. De Verdiepingsfase vraagt om een investering van 4.310, de verkenningsfase om 2.400 en de borgingsfase om een investering van 1.280. In totaal kost de Time OUT-C dan 7.990. Alle bedragen zijn exclusief BTW en meestal zakelijk aftrekbaar. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com