Projecten

In de afgelopen jaren heeft ons netwerk vele projecten in binnen - en buitenland mogen uitvoeren. Hieronder een overzicht waarin deze projecten per bedrijf genoemd worden.
 

Allen & Overy
Persoonlijke coaching
Self Insight Development Centre

Algemene Bestuursdienst
Executive Coaching

BASF Nederland B.V.
Ontwikkeling en uitvoering
Assessment Centres
Invoering Resultaatgericht Begeleiden
Advisering Quality Assurance
Team Dynamics

BASF AG, Duitsland
Ontwikkeling Internationaal
Management Profiel

BASF K & E Drukinkt
Resultaat Gericht Leiding geven

Belastingdienst
Ontwikkeling Management
Development-systeem
Ontwikkeling / uitvoering
Assessment Centres voor top-funkties
Invoering Resultaat Gericht Leiding geven
Self Insight Assessment Centres
Enneagram-workshops

Belastingdienst (diverse divisies)
Talent Ontwikkelingsprogramma
Resultaat Gericht Leiding geven
Teamleiders Opleiding
Individuele Assessment Centres
Coaching Senior Management
Executive Coaching
360° Ontwikkelingssurvey
Talentscouting

Chinese Petroleum Corp. Taiwan
Managing People
Self Insight Assessments

Coca Cola Nordic,
Noorwegen, Baltics, Rusland

Performance Management

Corus, United Kingdom
Performance Management
Enneagram workshops
Career Development Workshops

CPC International, België
Managing People Programma

CSEM, Zwitserland
Performance Leadership Programme
Begeleiding CEO
360° Ontwikkelingssurvey
Begeleiding Top-management

De Krim, Vakantiepark
Senior Management Programma

De Nederlandsche Bank
Begeleiding bestuur
Competentiesurvey
Executive coaching
Loopbaanbegeleiding

Ernst, Moret & Young
Begeleiding P & O

Facilicom B.V.
Resultaat Gericht Leiding geven
360º Ontwikkelingssurvey
High Potential workshop

Gemeente Amsterdam,
Dienst Werk & Inkomen

Executive Coaching
Enneagram Workshop
Resultaat Gericht Leidinggeven

GEO Delft
Resultaat Gericht Leiding geven
RGL - Train-the-Trainer

Gist Brocades
Assessment en opleiding High Potentials
 
Filmnet, België
Contributie workshops

Heineken Nederland
Management Training

Hoechst Holland N.V.
Ontwikkeling en uitvoering
Assessment Centres
Mentorschap
Resultaat Gericht Leiding geven
Talent Inventarisatie Programma

Hogeschool Brabant
Management Development Conferentie

ING-Bank
Stakeholder Conferentie

Intergraph Europe, Griekenland, Spanje
Managing People

Joop van den Ende Theaterproducties
Ontwikkeling competentieprofielen

Kamer van Koophandel Groningen
Executive Coaching

Knoll B.V.
Resultaat Gericht Leiding geven

Koninklijke Luchtmacht
Coachend Leiding geven
Executive coaching

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Personal coaching

Korps Landelijke Politiediensten
Coachend Leiding geven
360° Ontwikkelingssurvey's

Legent International, Denmark
Performance Leadership Programme

Voetbalclub NEC
Ontwikkeling profiel Stewards

NCR / AT&T
Assessment Centre Training

Management Centre Europe, België
Managing People

Mars Snack Foods Europe, Duitsland
Assessment Centre Training

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Executive Coaching

Ministerie van Defensie (DICO)
Enneagram workshop

Ministerie van Financiën
Advisering ontwikkeling Management Development-systeem
Ontwikkeling Management Profiel
Talent Ontwikkelingsprogramma
Self Insight Assessment Centre
Enneagram workshops
Coaching Senior Management

Ministerie van OC & W
Talent Management
Executive coaching

Ministerie van Justitie
Self Insight Assessment Centres

Ministerie van VROM
Executive Coaching

Motorola Inc., USA
Team Dynamics

NIM Maatschappelijk Werk
Persoonlijke coaching
Time OUT voor Professionals
Begeleiding Management Team
Interim Management
 
Ondernemersgroep De Driestroom
Zorgondernemers Assessment Programma

Océ van der Grinten
Criterium Gericht Leiding geven
Assessment Centre Training

Organon France
Managing People

Pensioen- en Verzekeringskamer/DNB
Executive coaching

Perstorp International, Zweden
Performance Management

Phonak, Zwitserland
Management Advies
Ontwikkeling Management Development Systeem
International Development Centre

Rabobank Nederland
Begeleiding afd. Management Ontwikkeling
Management training Directie en Management WAB
Management Training werkgebied SDL
Begeleiding Centrale Dienst Personeel
Resultaat Gericht Leidinggeven voor alle bankdirecteuren
Coaching Senior Managers

Rabobank (vele lokale banken)
Begeleiding Management Teams
Resultaat Gericht Leiding geven
Begeleiding Bestuurscolleges
Selectie collegeleden
Begeleiding fusies

Rank Xerox (Nederland) B.V.
Criteriumgericht Interviewen

Rechtbank van Amsterdam
Begeleiding invoering competentiemanagement

R.J. Reynolds Tobacco International, België, Finaland, UK
Managing People
Begeleiding Management Team
Prolog Workshops
Executive Secretary Talent Workshops

Royal Pakhoed
Managing People

Sedgwick International
Ontwikkeling management profiel

Stichting De Driestroom
Executive coaching

Stichting Sociaal Werk
Secretariaat Leerstoel Sociaal Werk
Secretariaat Leerstoel Zingeving

Tandheelkundig Centrum Alphen
Organisatie advisering
Coaching maatschap

Tabacofina-Vanderelst. België
Begeleiding President Directeur

Trespa B.V.
Resultaat Gericht Leiding geven

Universiteit van Amsterdam
Resultaat Gericht Leiding geven

VVV Nederland
Persoonlijke coaching

Ross & Partners
Coaching
Bestuursadvies
Workshops

en... een aantal particuliere begeleidingstrajecten.
Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com