Partners

Post & Partners B.V. is een netwerkorganisatie. Afhankelijk van het project werken wij samen met specialist- partners die hun specifieke ervaring en expertise inbrengen om u een zo breed mogelijk kader te kunnen bieden, waarbinnen kwaliteit en continuïteit in de uitvoering van het project gegarandeerd zijn. 

 

Drs. Frank G.M. Post

Frank Post
Naam Drs. Frank G.M. Post
Geboortedatum 10 februari 1954
Woonplaats Milsbeek
E-mail fpost@post-partners.com
Website

www.post-partners.com

www.frankpost.nl

Telefoon +31 6 53 19 16 25
 

 

Frank volgde de opleiding Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid aan de Stichting Haarlem. In de avonduren studeerde hij Pedagogiek en Andragologie. In 1988 voltooide hij zijn doctoraalstudie (uitgebreide vorm) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Voordat hij in 1992 Post & Partners B.V. startte werkte hij 18 jaar in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland, bij Amev, Xerox, NCR en GITP International. Qua professionalisering behaalde hij licenties voor Transactionele Analyse, Interactive Skills (Brunel University-UK), Meyers Briggs Type Indicator, het Enneagram (Helen Palmer-USA)en de Emotionally Focused Therapy (2017). In 2003 studeerde hij Neuro Linquistic Programming aan het IEP in Nijmegen en in 2013 Diagnostiek als Venster bij Phoenix in Utrecht. Verder nam hij deel aan programma's inzake de Socratische methode, het systemische werk van Bert Hellinger, EFT/EMDR en Lichaamswerk en certificeerde hij zich in het omgaan met het Chronische Stress Syndroom. Begin 2006 verscheen zijn boek 'Typisch Opvoeden, Het Enneagram voor ouders en kinderen' (inmiddels 3e druk). Begin 2016 volgde 'Spitsuurstellen, over leven in drukke tijden' dat hij samen schreef met Nicolette Ravelli.

Frank's initiële ervaring ligt op het gebied van competentiemanagement en de Assessment Centre Methode. Op basis van meer dan 20 jaar bedrijfservaring ontwikkelde hij een aantal praktische instrumenten waarmee inmiddels veel managers werken. Met als thuisbasis Nederland werkte hij met managers in meer dan 20 landen binnen en buiten Europa. Zijn ervaring als consultant ligt in een breed aantal industrieën als ook in het werken binnen overheidsorganisaties. Enkele organisaties waar Frank voor werkte zijn BASF, Belastingdienst, Coca Cola, Rabobank, Joop van den Ende Theater Producties, Facilicom Schoonmaakbedrijven, Geo Delft, Corus, R.J. Reynolds Tobacco, Filmnet, Universiteit van Amsterdam, het Ministerie van Financiën, het Korps Landelijke Politiediensten, de Nederlandsche Bank en de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam.

Sinds 2002 richt hij zich op het persoonlijk begeleiden van high potentials, leidinggevenden op sleutelposities en senior executives. Aan de hand van zijn innovatieve coachingsconcept "Time OUT" stimuleert en inspireert hij hen om door een groter zelfinzicht hun zelfkennis te verdiepen, hun overtuigingen en gedragspatronen te verkennen en vanuit een vernieuwd elan vorm te geven aan hun leven en carrière. Inmiddels hebben tientallen personen (waarvan 40% vrouwelijk) deelgenomen aan de Time OUT. Veelal wordt hij als vervolg op de coaching gevraagd om op te treden als adviseur van het bestuur. 

De laatste jaren zet hij zich daarnaast samen met Nicolette Ravelli in voor het ondersteunen en begeleiden van jonge ambitieuze ouders. Zie daarvoor Spitsuurstellen.nl . Regelmatig verschijnen op deze website artikelen over onderwerpen die deze doelgroep aangaan.

 

In de afgelopen jaren leverde Frank bijdragen aan diverse handboeken en schreef artikelen in nationale en internationale vakbladen over Human Resource Management, het gebruik van de Assessment Centre Methode en andere aan personeelsmanagement gerelateerde onderwerpen. Referenties en meer vakgerichte informatie over hem kun je vinden in zijn peroonlijke Talent File. Klik hier om die in te zien. 

 

Drs. Monique van der Meer

Monique van der Meer
Naam Drs. Monique van der Meer
Geboortedatum 8 april 1959
Woonplaats Leiden
E-mail mvdm.coach@planet.nl
Website www.moniquevandermeer.nl
Telefoon +31 6 29 03 79 93
 

 

Monique studeerde arbeids en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Zij werkte een 6-tal jaren bij PWC (en haar rechtsvoorganger) en Leeuwendaal Advies, waar zij de sectie psychologisch onderzoek en assessment oprichtte. In deze jaren deed zij assessment centers voor bedrijven en overheid en begeleidde zij werving en selectieprocedures. In 1992 koos zij voor zelfstandigheid en rond die tijd is ook de samenwerking met Post & Partners begonnen. Binnen het netwerk  houdt Monique zich vooral bezig met psychologisch onderzoek ten behoeve van assessment centers en met individuele coaching.

 

Professioneel  heeft zij zich steeds meer ontwikkeld richting individuele coaching, waarbij zij haar aanpak afstemt op de persoon en de behoefte van de coachee. Ze volgde een 3 jarige coachopleiding bij Move a Mountain bewustzijnstrainingen en volgde leergangen en workshops  op het gebied van stresscoaching (CSR stresscoach); Acceptance en Commitment Training (ACT), positieve psychologie, EMDR, mindfulness, en relatietherapie (EFT basis relatietherapeut). Ook heeft zij een licentie voor het gebruik van de MBTI.  Monique is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor coaches NOBCO-EMCC en registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie.

 

Binnen haar eigen coachpraktijk richt zij zich vooral op stresspreventie en behandeling van burn-out, persoonlijk leiderschap en relatiecoaching. Haar zienswijze daarbij is, dat compassie en zelfacceptatie en het nemen van leiderschap over je eigen leven, de doorgang is naar een waardevol leven. Monique werkt veel voor de zakelijke dienstverlening, Overheid en de sector Zorg en Welzijn.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners richt Monique zich al vele jaren op het doen van psychologisch onderzoek als onderdeel van de uitvoering van assessment centres.

 

Drs. Evert Jan Karman

Evert Jan Karman
Naam Drs. Evert Jan Karman
Geboortedatum 7 september 1956
Woonplaats Den Haag
E-mail evertkarman@gmail.com
Telefoon +31 6 51 08 57 26
 

 

Evert Jan academisch geschoold als sociaal pedagoog. Daarnaast volgde hij diverse meer specialistische opleidingen, w.o. de Ridhwan School, Gestalttrainingen en Neurosemantiek. Vanaf 1984 is hij actief in de advies- en educatiebranche. Hij bekleedde verschillende leidinggevende posities en ontwikkelde diverse executive leadership-programma’s en vele professionaliseringstrajecten. Zowel voor overheidsorganisaties als voor private ondernemingen. Ook bekleedde hij verschillende leidinggevende posities. Evert Jan begeleidde vele individuen en teams, zowel professionals als managers. Sinds 1993 is hij een onafhankelijk opererend adviseur, coach en facilitator met als focus en werkterrein: persoonlijk leiderschap in leven en werk. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring met de uitvoering van assessment centres gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zijn huidige werkzaamheden en rollen zijn: coaching, ontwerpen en faciliteren van leertrajecten, assessor, intervisiebegeleider, adviseur en onderzoeker.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners houdt hij zich vooral bezig met de ontwikkeling en uitvoering van toegespitste assessment centres. Hiervoor ontwikkelt hij praktijkrelevante en uitdagende simulaties, is hij actief als assessor en verzorgt hij de terugkoppelingsgesprekken met de deelnemers. De rode draad binnen zijn werkzaamheden is: het opzoeken, richten en borgen van de ontwikkel- en veranderkracht in mens en organisatie. Mooie woorden, die aangeven dat hij het eenvoudigweg fijn en inspirerend vindt om intensief te werken met mensen die willen groeien en te praten over hun leven, werk en ontwikkeling. Daarin is hij een mentor pur sang.

 

Mr. Henk van Capelleveen

Henk van Capelleveen
Naam Mr. Henk van Capelleveen
Geboortedatum 14 augustus 1953
Woonplaats Soest
E-mail henk@vancapelleveen.nl
Website -
Telefoon +31 6 29 34 11 86
 

 

Henk is in 1981 afgestudeerd aan de Universiteit Groningen in Nederlands Recht met als specialisatie arbeidsrecht. Hij heeft vervolgens tien jaar gewerkt voor een aantal Amerikaanse bedrijven als medewerker HR en als manager Management Development. Vanaf 1986 is hij gaan werken met assessment en development centers, waarbij hij al snel ook de ontwikkeling van deze centers op zich nam. Zijn kernvraag werd: wat moet je als organisatie zijn, om die mensen aan je te binden die je nodig hebt om succesvol te zijn!

 

In 1992 stapte Henk over naar Twijnstra Gudde om daar director HR te worden. Daarna is hij HR director geweest bij het toenmalige KPMG Consulting en de Nederlandse vestiging van Allen & Overy. Door zijn passie, ervaring en wie hij is, is Henk bezig met de mogelijkheden om mensen en organisaties te ontwikkelen; letterlijk ‘de wikkels afhalen zodat iets dat kan groeien’. Voor de organisatie wordt deze ontwikkeling vaak belemmerd door onduidelijke visie, het onvoldoende door laten klinken van die visie in de dagelijkse praktijk en (heel simpel en vaak het lastigste om aan te pakken) een teveel aan regels. Bij mensen zit de belemmering regelmatig in onvoldoende en onregelmatige feedback, slecht inzicht in hoe ze eigenlijk presteren en een overdaad aan goedbedoelde maar niet op hen en de organisatie afgestemde opleidingen. Dus een heldere visie, zoveel mogelijk 'ontregelen' en goede gesprekken zijn het devies!

 

Binnen het netwerk van Post & Partners houdt Henk zich vooral bezig met de ontwikkeling van simulaties die de meer zakelijke en ondernemende kant van deelnemers zichtbaar moeten maken. Daarnaast is hij ook assessor en verzorgt hij feedbackgesprekken en de verslaglegging hiervan. 

 

Drs. George Perczel

George Perczel
Naam Drs. George A.L. Perczel
Geboortedatum 26 mei 1961
Woonplaats Amsterdam
E-mail george.perczel@tip.nl
Website www.georgeperczel.nl 
Telefoon +31 6 51 56 48 33
 

 

George is van oorsprong psycholoog maar voelt zich thuis in meerdere rollen: als personal coach, organisatieadviseur, managementtrainer, assessment specialist en als ontwikkelaar van leergangen en development programma’s. Hij voltooide zijn doctoraalstudie Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ontwikkelde een brede bedrijfsmatige blik. Hij heeft 10 jaar werkervaring opgedaan bij KLM, GITP en AVOP, en werd in 1996 zelfstandig. Mijlpalen op professioneel gebied waren o.a. het volgen van de opleiding ‘Coachen als professie’ bij het RINO, en de vermelding van Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie bij het NIP. Recentelijk is hij geschoold in de methodieken van co-active coaching, motiverende gespreksvoering en strengths coaching vanuit de positieve psychologie.

 

In het begin van zijn loopbaan lag het accent vooral op het geven van leiderschap- en gedragstrainingen, het ondersteunen van organisaties bij de implementatie van HR-instrumenten, competentiemanagement en het uitvoeren van assessments. Hij werd expert op het gebied van de assesment center methode en competenties. Sinds 2008 richt hij zich vooral op het begeleiden van jonge talenten, het coachen van managers en professionals, het ondersteunen van organisaties inzake complexe loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken, duurzame inzetbaarheid, en persoonlijke vragen rondom work/life balance, stressmanagement en burnout preventie. Zijn werkwijze kenmerkt zich door: een scherpe analyse, snel inzicht in organisatieprocessen, de stijlcombinatie van invoelen en confronteren en een persoonlijk betrokken en integere benadering van mens en probleem.

Organisaties en branches waarbinnen George de laatste jaren gewerkt heeft: VPRO, Nationale Opera & Ballet, NTR (Media & Cultuur); Albert Heijn, Diesel Benelux, Jumbo Supermarkten (Retail & Fashion); Biogen, Genmab (Biotechnologie). Daarnaast vanuit maatschappelijke betrokkenheid voor diverse goede doelen organisaties en de kinderopvangbranche.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners houdt George zich bezig met het uitvoeren van psychologisch ondezoek, het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgerichte simulaties en het trainen van rollenspelers/acteurs. Daarnaast treedt hij op als assessor  en verzorgt hij feedbackgesprekken en de verslaglegging daarvan. 

 

DRS. MICHAELA VAN DER VEEN

Michaela van der Veen
Naam Michaela van der Veen
Geboortedatum  
Woonplaats Zeist
E-mail info@xchange-hrd.nl
Website www.xchange-hrd.nl
Telefoon +31 6 12967140
Zij volgde ee  

 

Michaela van der Veen studeerde Klinische Pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en is NIP-psycholoog. Daarnaast volgde zij de Executive Master Management Consulting opleiding aan de VU Amsterdam en volgde zij een bij de International Coaching Federation geacrediteerde opleiding. Ook is zij als MINT-trainer verbonden aan een internationaal netwerk van trainers voor motiverende gespreksvoering. In 2012 verscheen haar boek 'Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk, Coachen bij gedragsverandering'. 

 

Michaela brengt mensen in beweging. Als psycholoog-coach, loopbaanadviseur of trainer. Zij laat je anders kijken naar jezelf en je werk. Altijd vanuit een solide (inhoudelijk) fundament, steeds met warmte en toewijding jouw praktijk verkennend. Uiteindelijke doel is (weer) in contact te komen met je eigen kracht en mogelijkheden. 

 

Michaela was vele jaren (senior) consultant bij HRM adviesbureaus GITP en de Hay Group. Momenteel is zij zelfstandig ondernemer bij XChange. 

 

Binnen het netwerk van Post & Partners en de Zorgondernemers Academie richt Michaela zich op het doen van psychologisch onderzoek als onderdeel assessment centres en persoonlijke coaching.

 

DRS. MARLEEN DESSING-BRESSERS

Drs. Marleen Dessing-Bressers
Naam Marleen Dessing-Bressers
Geboortedatum 1 februari 1978
Woonplaats Arnhem
E-mail marleendessing@hotmail.com
Telefoon +31 6 24 71 40 83
 

 

Marleen studeerde psychosociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In 2001 behaalde zij haar doctoraal diploma orthopedagogiek en in 2008 rondde zij een postdoctorale studie af als GZ-psycholoog bij het SPON in Nijmegen. In de afgelopen 19 jaar ontwikkelde Marleen zich tot een veelzijdig zorgprofessional en deed zij ervaring op binnen verschillende varianten van (jeugd)zorg. Zo werkte zij in orthopedagogische behandelcentra, de GGZ, de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en gezinshuiszorg. De uiteenlopende ervaringen hebben gemaakt dat zij gaandeweg een scherpe, eigen visie op zorg ontwikkelde. De afgelopen tien jaar is Marleen binnen verschillende organisaties betrokken als Hoofd Behandeling. Zij combineert daar haar inhoudsdeskundigheid met managementvaardigheden. In de aansturing van inhoudelijke professionals is haar belangrijkste focus om de ander in zijn kracht te krijgen. Zij stuurt op eigenaarschap en verantwoordelijkheid (durven) nemen en heeft daarbij aandacht voor dat wat een ander beweegt of belemmert. In haar coaching is Marleen transparant in communicatie en 'recht door zee'. Voor haar gaat het om ècht contact en jezelf laten zien om zo samen tot grotere hoogte te kunnen komen.

 

De laatste twee jaar vervult Marleen als zelfstandig ondernemer ook interim-opdrachten in de zorgsector. De afgelopen jaren is Marleen gaandeweg onderdeel geworden van het assessment programma van Frank Post Talent Support en de Zorgondernemers Academie. Zo vervulde zij aanvankelijk een rol in het ontwikkelen en updaten van de simulaties en was zij steeds actiever betrokken bij evaluatie- en adviesgesprekken. In 2019 is zij opgeleid als assessor, een rol die zij sindsdien met veel plezier vervult.

 

Susan Remers

Suan Remers
Naam Susan Remers
Geboortedatum 4 mei 1972
Woonplaats Malden
E-mail susanremers.pp@gmail.com
Website -
Telefoon +31 6 23659181
 

Susan studeerde aan de PABO in Nijmegen en stond jarenlang met plezier voor de klas. Zij begeleidde kinderen van kleuter tot schoolverlater en heeft daarnaast ook als vakleerkracht de muzikale ontwikkeling van leerlingen vormgegeven.

 

Inmiddels heeft Susan het basisonderwijs achter zich gelaten en is zich gaan specialiseren als trainingsacteur. In dat kader wordt zij regelmatig ingezet als simulatiecliënt op scholen en universiteiten en werkt zij als acteur bij diverse assessments en trainingen binnen de zorgsector, de overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij les aan de Theaterschool Hakoena en heeft de leiding over één van de vestigingen. In haar vrije tijd is er ruimte voor haar hobby: leadzangeres in enkele bands en orkesten.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners worden de talenten van Susan primair ingezet bij het coördineren van de uitvoering van assessmentprogramma's. Zij is het aanspreekpunt voor deelnemers en stuurt de medewerkers binnen het assessmentprogramma aan. Indien gewenst treedt zij ook op als acteur tijdens rollenspelen. 

 

Drs. Paula Smink

Drs. Paula Smink
Naam Drs. Paula Smink
Geboortedatum 11 november 1975
Woonplaats Nijmegen
E-mail phgsmink@hotmail.com
Website  
Telefoon +31 623 594582
 

Paula studeerde in 2002 aan de Universiteit van Groningen af in twee richtingen: Klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze bij Post en Partners gevraagd werd, werkte ze 11 jaar lang in uiteenlopende functies en diverse takken van de zorg: van sociotherapeute in een residentiële setting tot diagnostisch onderzoekster; van projectcoördinator van een maatjesproject voor geïsoleerde jongeren tot counsellor in de jeugd- en volwassenenpsychiatrie. De laatste twee functies heeft ze 10 jaar vervuld. Tijdens beide functies heeft ze haar missie mogen ontdekken: mensen hun vrijheid te laten ontdekken en ervaren door middel van het herkennen, accepteren en overwinnen van beperkingen of angsten en het scheppen van mogelijkheden. In het kader van “practise what you preach” is Paula de laatste jaren zich meer gaan bezinnen op waar haar hart ligt. Dit heeft mede geleid tot haar keuze om zich meer te specialiseren binnen haar passie: het trainer- en nog meer het trainersacteurschap.

 

Ze is sinds 2005 actief lid van een improvisatiegroep, heeft diverse trainingsacteurtrainingen gevolgd en is als trainingsacteur op allerlei gebieden inzetbaar zoals bij Agressiehanteringstrainingen, Buurtbemiddeling/ Mediationopleidingen en diverse Loopbaanassesments. Door haar kennis van de hulpverlening, de diverse psychiatrische beelden én het improtheater te bundelen in haar passie, verwordt een droom tot realiteit. Paula is in de samenwerking met collega's energiek, eerlijk en betrouwbaar, gestructureerd en humorvol. Als trainingsacteur is ze scherp, vol aandacht in het moment en weet ze deelnemers prima uit te dagen en te laten ervaren wat werkt en wat niet werkt. Haar handelsmerk is het doordacht, doortastend en met doorzettingsvermogen op creatieve, constructieve en empathische wijze acteren.

 

Binnen het netwerk van Post & Partners houdt Paula zich bezig met het ontwikkelen/concretiseren en uitvoeren van praktijkgerichte simulaties en het interviseren van acteurs. 

 

MAAIKE BORSBOOM

Naam Maaike Borsboom
Geboortedatum 13 september 1974
Woonplaats Nijmegen
E-mail maaike@aanblazer.nl
Website www.aanblazer.nl
Telefoon +31 631 966517
 

 

Maaike studeerde in 1996 af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met specialisatie Groepsdynamica. Daarna ronde zij in de UK haar master Comparitive European Social Studies af. Na vele jaren managementrollen te hebben uitgevoerd binnen het domein van de zorg startte zij haar eigen onderneming. Daarin ontwikkelde zij zich tot een adviseur die groepen en bedrijven helpt om hun besluitvorming te visualiseren aan de hand van de Bikablo-methode. Zij gebruikt creatieve vraag en tekentechnieken om complexe situaties te kunnen begrijpen, te analyseren en in beeld te brengen. In combinatie met haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het aansturen van organisaties weet zij besluitvormingsproces op te schonen, houvast te bieden en om de gewenste beweging in gang te zetten. 

 

Organisaties die Maaike in deze zin begeleidde zijn: het Ministerie van Financiën, de Radboud Universiteit, Rechtbank Midden Nederland, Lean Six Sigma, de Rabobank, de Hogeschool Zeeland en diverse woningbouwcorporaties en medische – en zorginstellingen. 

 

Binnen Post & Partners BV begeleidt zij allerlei workshops en bijeenkomsten.

 

 

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com