Zorgondernemers Assessment Programma (ZAP)

Een uniek programma voor het borgen van kwaliteit in de zorg.
Geaccrediteerd door het Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.


Tegenwoordig wordt er nadrukkelijk gekeken naar de kwaliteit van zorgondernemers. Meestal betreffen dat gezinshuisouders die hulp en huisvesting bieden aan hun cliënten. Die aandacht richt zich niet alleen op de inhoudelijke zorg die zij verlenen, maar ook hoe zij hun zorgonderneming runnen. Over beide thema's verschenen in de afgelopen jaren in de media kritische berichten.

Om die reden ontwikkelde Post & Partners, in samenwerking met de Ondernemersgroep De Driestroom, een grote franchiseorganisatie op het gebied van zorgverlening, het Zorgondernemers Assessment Programma. Doel is het vroegtijdig toetsen en borgen van de kwaliteiten van potentiele zorgondernemers. Zowel op het gebied van de zorgverlening zelf, als het zorg-ondernemen. Het ZAP wordt dan ook al vroeg in de procedure uitgevoerd bij het toetsen van de potentiële zorgverleners en voorafgaand aan het toekennen van cliënten en financiële middelen. Voor de zorgondernemers zelf biedt het ZAP een unieke kans om hun kwaliteiten als zorgverlener en ondernemer te meten en vervolgens aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Dat doen we door de professionaliteit en het ontwikkelpotentieel van (potentiële) kleinschalige zorgondernemers / franchisenemers te toetsen aan de hand van een profiel. Het competentieprofiel dat in het ZAP centraal staat is ontwikkeld op basis van een intensief praktijkonderzoek waarbij een aantal reeds praktiserende zorgondernemers betrokken zijn geweest. Tevens is er een literatuuronderzoek gedaan en hebben er interviews plaatsgevonden met professionals van diverse zorgorganisaties. Uiteindelijk is daaruit een competentieprofiel afgeleid dat bestaat uit competenties die zich richten op de manier van besluitvorming, taakgerichtheid, probleemoplossing, omgaan met spanning en het omgaan met de omgeving. Vervolgens is dit profiel weer voorgelegd aan de praktijk en hebben zittende zorgondernemers binnen het profiel prioriteiten bepaald.

Het ZAP is een programma, omdat het bestaat uit enkele bijeenkomsten en daarna een begeleidingstraject van een jaar.


Pre-screening

Tijdens de pre-screening wordt de kwaliteit van de zorgverlening zelf getoetst door de opdrachtgevende zorgorganisatie. Is men daarover positief, dan begint het werk van Post & Partners met de uitvoering van een psychologische onderzoek. Beide gezinshuisouders worden daarin meegenomen.
 

ZAP-dag

Is het resultaat van het psychologisch onderzoek positief, dan worden de deelnemers uitgenodigd voor het uitvoeren van enkele praktijksimulaties tijdens de ZAP-dag. Daarin tonen zij hoe zij omgaan met de diverse stakeholders die in de werkelijkheid van het zorgondernemen kunnen voorkomen. Aan het einde van de ZAP-dag krijgen de deelnemers feedback over hun prestaties tijdens het ZAP. Die vormt de basis voor het advies dat Post & Partners, in overleg met de deelnemers, geeft aan de opdrachtgevende zorgorganisatie.

Het ZAP is gebaseerd op de assessment centre methode. Een assessment centre is een pakket van meetmethoden waarin de kwaliteiten van deelnemers getoetst worden aan de hand van een vooraf opgesteld profiel. Het assessment centre kenmerkt zich vooral doordat, naast andere meetmethoden, praktijksimulaties gebruikt worden om de kwaliteiten van de deelnemers te meten. Door de meetmethoden te variëren bereikt de assessment centre methode een hoge voorspellende waarde. Het ZAP is ontwikkeld op basis van International Ethical Standards for the Use of the Assessment Centre Method. Om objectiviteit te garanderen wordt het ZAP niet uitgevoerd door de ondernemersgroep, maar door Post & Partners BV, een organisatie met heel veel ervaring op het gebied van assessment centres.

 

Follow-up

Is het advies positief dan stellen de deelnemers een ontwikkelingsplan op naar aanleiding van het assessment. Het verslag van het ZAP, samen met het ontwikkelplan worden vervolgens toegevoegd aan hun ondernemingsplan. De uitvoering van het ontwikkelingsplan wordt door de deelnemers zelf gedaan in samenwerking met hun zorgorganisatie. Post & Partners speelt daarbij indien gewenst een ondersteunende rol.

Het ZAP is een levend instrument waarin de ervaringen die opgedaan worden bij de uitvoering, voortdurend verwerkt worden. Op die manier wordt er voor gezorgd dat het programma goed blijft aansluiten bij de praktijk.

 

Accreditatiepunten

Deelname aan het ZAP geeft recht op een deelnamecertificaat van Post & Partners BV waarop de hoeveelheid verkregen accreditatiepunten vermeld staat.


Neem contact met ons op voor meer informatie.

Partners

Spitsuurstellen, over leven in drukke tijden.  Nicolette Ravelli, groei vanuit innerlijke kracht Enneagram Stichting Nederland  Frank Post Talent Support Post & Partners
Post & Partners b.v.

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com

Post & Partners b.v.

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@post-partners.com
fpost@post-partners.com